Kategorier
Trädfällning

Ta hjälp av en arborist vid trädfällning Värmdö

Behöver du hjälp med trädfällning på Värmdö? Med hjälp av arborister kan skador på den omgivande naturen minimeras och den biologiska mångfalden bevaras.

Trädfällning på Värmdö, precis som i resten av Sverige, påverkar den biologiska mångfalden. När ett träd tas bort förlorar djur och växter som lever i trädet eller dess närhet, sin livsmiljö. Det kan göra att mångfalden minskar. Ekosystemet på den här platsen kan påverkas negativt.

Arborister på Värmdö använder sig av olika arbetsmetoder och tekniker för att minimera skadorna på den omgivande naturen vid trädfällningar. En arborist är specialiserad på vård av enskilda träd. De har kunskap om vad ett skadat träd behöver för att läka, eller om trädet inte kan räddas och behöver fällas.

Genom att planera trädfällning noggrant, ta hänsyn till övrigt som växer i trädgården och fälla trädet på rätt sätt kan de negativa konsekvenserna för den biologiska mångfalden minimeras. Ett sätt att istället ge en positiv påverkan på ekosystemet kan vara att arbeta med att plantera nya träd och skapa ny livsmiljö för djur och växter efter att ett eller flera träd fällts. Tillsammans med en arborist kan du lägga upp en långsiktig plan för din trädgård.

Låt arboristen bedöma om trädfällning eller beskärning behövs

En bra riktlinje vid trädfällning kan vara att alltid ta hänsyn till den biologiska mångfalden och sträva efter att bevara träd om möjligt. Genom att beskära träd årligen eller möjligen något mer sällan kan de få stå kvar, utan att de växer sig alltför stora.

För den som behöver hjälp med att bedöma om träden i trädgården behöver tas ned eller hur de ska beskäras kan det vara bra att att anlita auktoriserade och erfarna arborister på Värmdö. Sedan finns det företag som kan hjälpa till att genomföra trädfällning eller beskärning på ett ansvarsfullt sätt.

Genom att vara medvetna om hur trädfällning påverkar den biologiska mångfalden kan vi alla göra små insatser för att skydda naturen och bevara livsmiljöer för djur och växter. I en tid då djurarter dör ut i ett oroväckande högt tempo är varje steg i rätt riktning av stor vikt.