Kategorier
Utbildning

Fallskyddsutbildning – allt för att kunna jobba säkert

Visste du att flera stycken dör i fallolyckor på jobbet varje år? Slarva därför aldrig med att gå en fallskyddsutbildning och att utbilda andra vidare.

2023 var ett mörkt år på den svenska arbetsmiljöfronten, eftersom dödssiffran sköt i höjden. Det har varit länge sedan så många människor dog på grund av en arbetsrelaterad olycka. Därför är det viktigt att vi fortsätter att höja säkerheten på alla arbetsplatser, för att kunna nå en nollvision även på byggarbetsplatser. Det är många gånger något som man skulle ha kunnat förhindra om man bara hade tänkt till lite, eller varit mer säkerhetsmedveten.

Säkerhet är något man inte får slarva med, och det gäller speciellt där det finns en fallrisk. Även små fall kan vara förödande. Man kan skada sig rejält, eller till och med dö. Därför är det otroligt viktigt att alla som arbetar på höjder genomgår en fallskyddsutbildning innan de tar sig an något som helst arbete på höjd. Det handlar om liv, och det är varje chefs ansvar att skapa trygga arbetsmiljöer.

Det här ingår i en fallskyddsutbildning

Vad kan ni förvänta er av er fallskyddsutbildning? Det börjar med en introduktion där ni får veta lite mer om fallskyddsutbildningar. Sedan får ni en sektion om lagstiftning och föreskrifter som kan visa hur viktigt det är att ni går den här utbildningen. Risker och fallfaktorer är viktiga att vara medveten om, eftersom det gör en mer säkerhetsmedveten när man går tillbaka till arbetsplatsen.

När man jobbar på höga höjder med säkerhetsutrustning så måste man också lära sig allt om den utrustning man använder, och hur man kan fästa den på ett säkert sätt. Så mycket av utbildningen är praktisk. Ni blir också påminda om dagliga kontroller, samt får en chans att lägga upp en räddningsplan och en handlingsplan efter att en olycka redan har skett, och ni inte har kunnat förhindra den.

Mer information för dig kan du hitta på: fallskyddsutbildning.net