Kategorier
Brandtätning

Brandtätning – ett effektivt sätt att rädda liv 

Vid en brand så är det viktigt att förhindra spridning. Att en brand uppstår kan vara svårt att parera sig mot och svårt att förebygga – detta sett till att det ofta kan handla om den mänskliga faktorn eller rena olyckor. Viktigt är därför att man som fastighetsägare, BRF, företag och privat villaägare har ett genomtänkt brandskydd och en plan för evakuering. 

Brandtätning är en viktig del av detta och om din villa saknar sådan så är det verkligen en investering du bör ta. Det handlar om pengar, men det handlar också om pengar som i slutändan kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandtätning köper viktiga minuter och räddar i slutändan både liv och egendom. Har du råd att vara utan? 

Brandtätning isolerar en brand 

I händelse av en brand så kan man dela in en byggnad i olika brandceller. Varje rum, varje våningsplan och varje lägenhet i en fastighet kan räknas som en egen brandcell. En fastighet som emellertid också sammanbinds genom olika rör, ledningar och exempelvis ventilation. 

Finns det exempelvis hål i dessa genomgångar så kan en brand få en enorm, i det närmaste explosionsartad spridning och det är exakt detta som brandtätning förhindrar. Brandtätning av rörgenomföring innebär att en brand kan isoleras och hållas inom en brandcell under en längre tid – och att man också genom detta kan man också dels följa den givna plan som finns för evakuering och dels se att räddningsarbetet kan utföras på ett mer effektivt och säkert sätt. 

Anlita en specialist inom brandskydd 

Genom att anlita en specialist inom brandskydd och genom att addera brandtätning till en fastighet så kan man förhindra den livsfarliga spridningen av både eld och rök som uppstår i samband med att en brand bryter ut. En brand kan vara svår att förhindra, men spridningen – den går faktiskt att obstruera och förhindra under en längre tid.