Kategorier
Byggställning

Byggställningar i Stockholm – fokus på säkerhet 

Så fort ett arbete sker på en högre höjd så måste man sätta ett större fokus på säkerhet. Det spelar ingen roll om det handlar om att du som privatperson ska ge dig upp på ditt tak för en enklare reparation – eller om att exempelvis ett större projekt ska genomföras av en entreprenör.

 Säkerheten måste alltid prioriteras och detta är de flesta också medvetna om. Trots detta sker en massa olyckor och där exempelvis en avsaknad av byggställningar i Stockholm är en bakomliggande orsak och konsekvens. 

Byggställningar i Stockholm gör skillnad. De bidrar till en större säkerhet och de möjliggör även ett mer effektivt arbete. Dessutom så finns det lagar som stipulerar att allt arbete som sker på en höjd över två meter ska inkludera ställningar. Problemet med detta är att reglerna dels endast riktas mot byggbranschen och att privatpersoner inte berörs av dem – dels också att det stora problemet ligger i en undermålig montering och en sämre kvalitet på byggställningar i Stockholm. 

Välj en seriös partner för byggställningar i Stockholm

Det senare är en viktig fråga och en viktig poäng: att många entreprenörer vill spara in pengar och väljer byggställningar i Stockholm med tanke på plånboken är något som i slutändan äventyrar arbetarnas hälsa. 

En felaktigt monterad byggställning invaggar alla i en falsk trygghet och kan leda till fruktansvärda olyckor. Ett för stort mellanrum mellan fasad och ställning, avsaknad av räcken och direkt felaktig förankring kan skapa enorma problem med fallolyckor på arbetsplatser. 

Valet av partner för byggställningar i Stockholm är lika viktigt som att det de facto används byggställningar. Monteringen måste ske professionellt och som en följd av en gedigen riskbedömning. I många fall så sker den istället under en tidspress, vilket leder till stress, fusk och genvägar. Här måste en förbättring ske då en sådan i slutändan kan rädda liv. 

Ser man till dig som privatperson så är rådet givet. Att du inte berörs av reglerna kring att använda en ställning innebär inte att du inte behöver en sådan. Använd ditt sunda förnuft!