Kategorier
Geoteknik

Geoteknisk undersökning före köp av tomt

Den som köper en helt orörd tomt utan att låta göra en geoteknisk undersökning, kan råka ut för samma misstag som den som väljer att köpa “grisen i säcken”. 

En köpare av ett äldre hus har undersökningsplikt om det i efterhand ska gå att få ersättning för ett dolt fel. För en sådan undersökning anlitas en certifierad besiktningsman. Den som köper en tomt för att bygga ett hus kan istället låta ett konsultföretag undersöka vad som döljer sig under markytan.

Att entusiasmeras inför en vacker tomt med skön utsikt vid ett vattendrag kan vara lätt men bedrägligt. Allt som glimmar är inte guld! Under markytan kan det finnas jordlager som är opålitliga. Tomten måste kanske pålas för att undvika jordskred. Vem vill se sitt nybyggda hus glida ner längs med en åkant?

Geoteknisk undersökning och markstabilisering

Det är inte enbart privatpersoner som kan bländas av en intressant belägen tomt. Även proffs kan göra sina misstag. De senaste åren har vi hört talas om tillfällen där motorvägar och järnvägsräls plötsligt flyttat sig. Skadorna har blivit enorma och kostnaderna för att återställa trafiklederna är inte att leka med. Men hur har sådant kunnat inträffa?

En orsak till att jordskred har kommit att inträffa är förstås den successiva förändringen av klimatet som skett. Vädret har på något sätt blivit allt mer lynnigt. Häftiga stormar har fällt träd men också lett till översvämningar och erosion av mark. För att förutse sådana konsekvenser av vädrets makter och utföra markstabilisering, är det klokt att genomföra en geoteknisk undersökning.