Kategorier
Isolering

Isolering ger lägre energikostnad

Om ditt hus läcker energi, bör du se till att isolera väggar och tak för att spara plånbok och klimat. Anlita en firma i Gävle för bättre isolering av huset. 

Det hjälper föga att investera i värmepumpar och solceller för att spara energi, om värmen ändå tillåts att läcka ut ur huset. En första åtgärd är självklart att kylan inte ska tränga in i huset och att den tillförda värmen inte slipper ut. 

Vi hör ibland talas om energihus som nästan inte tillförs någon uppvärmningsenergi överhuvudtaget. Husen värms upp av kroppsvärme, belysning, spillvärme från hushållsapparater med mera. Sådana hus har tjock isolering och fönster med energiglas. Men de flesta hus är av äldre datum och byggdes när kostnaden för energi inte ansågs vara hög.

Idag måste vi spara energi av åtminstone två skäl. Elpriser går ibland i taket och att värma hus med direktverkande el blir alldeles för dyrt. Vårt jordklot mår illa från alla utsläpp av klimatgaser och att värma hus med fossila bränslen anses vara förkastligt. En slutsats är att flera hus måste tilläggsisoleras. 

Isolering vid renovering och ombyggnad

Familjen har många djärva planer för ert nyinköpta men äldre hus. En mindre tillbyggnad ska göras men framförallt ska huset värmas upp med bergvärme och värmepump. Dessutom ska solceller placeras på taket så att värmepumpen kan drivas och elbilen laddas. 

“Innan vi investerar i nya anläggningar måste vi se till att huset är välisolerat”, påpekar du. “Det är klart att vi ska, men isoleringsmaterialet måste vara miljövänligt”, menar din son. “Finns sådana material?”, frågar du. “Ja, jag har sett att man kan tilläggsisolera med cellulosa som består av återvunnet tidningspapper”, svarar sonen. “Materialet har bra egenskaper vad gäller ljud- och värmeisolering och dessutom är det behandlat för att stå emot brand”.

Din son vet vad han talar om och du tar kontakt med en firma som utför isolering i Gävle. Er tillbyggnad isoleras med ett skivmaterial i cellulosa. Firman besiktigar det befintliga huset och speciellt vinden. Det finns fukt och mögel på vinden, men firman kan sanera detta innan isolering med lösull läggs in i vindens alla vinklar och vrår.