Kategorier
Fastighet

Förvaltning och underhållsplaner i Göteborg 

Om du äger fastigheter måste du sköta och utveckla dem så att deras värde består eller ökar. Anlita ett företag som upprättar underhållsplaner i Göteborg. 

Det är självklart att ett företag måste ha planer för framtiden. Men det är inte alltid enkelt att förutse framtida händelser som kan påverka företagets utveckling. Samma betingelser gäller för ett fastighetsbolag. Kostnader för räntor och energi är faktorer som en fastighetsägare inte rår över.

En seriös fastighetsägare tar dock tag i förhållanden som han eller hon kan påverka. Självklart är det viktigt att den dagliga skötseln är viktig och inte minst för att relationen med hyresgäster ska fungera. Det är oundgängligt att reparationer måste göras om något i husen fallerar. 

Underhållsplaner i Göteborg och extern förvaltning

Per-Åke har sålt sitt företag och tänker dra sig tillbaka som pensionär. Han fick bra betalt för sitt företag och nu måste han placera köpeskillingen på ett vettigt sätt. Han vill inte spekulera med pengarna på börsen men inte heller sätta dem på ett bankkonto med låg ränta. “Varför köper du inte några hyresfastigheter i Göteborg?” frågar en god vän. “Men jag kan ju ingenting om fastigheter och jag vill inte dagligen hålla på med hyresgäster”, svarar Per-Åke.

“Du behöver inte jobba med fastigheterna själv på daglig basis” menar den gode vännen. “Du kan mycket väl lägga ut förvaltningen på ett företag som specialiserat sig på sådant” förklarar han vidare. “Jag känner till ett företag som börjar med att upprätta underhållsplaner i Göteborg och som därefter ser till att planerna fullföljs”.

Genomförande av underhållsplaner i Göteborg

Från sitt tidigare liv som företagare vet Per-Åke att det är lätt att göra upp planer men svårare att få dem genomförda. Eftersom han på andra vägar har fått tips om ett bestånd av fastigheter som är till försäljning, tar han kontakt med det företag som den gode vännen nämnt. Det visar sig att företaget förvaltar flera större objekt och Per-Åke får förtroende för firman.

Per-Åke slår till och köper fastigheterna han fått tips om. Han ber fastighetsförvaltaren utarbeta en underhållsplan som sträcker sig tio år fram i tiden. Bolaget tar hand om den dagliga verksamheten kring fastigheterna. Dessutom ingår i uppdraget att ha kontroll på de fysiska delarna i fastigheten och att vid behov se till att reparationer blir gjorda.

För mer information och tips om förvaltning och underhållsplaner i Göteborg besök webbsida: underhållsplanergöteborg.se