Kategorier
Rör

Rörinspektion Stockholm – tips och råd 

Upplever du problem med ett återkommande stopp i avloppet i din villa i Stockholm? Detta kan tyda på att någonting har fastnat och blockerar vattnet från att ta sig fram. Lösningen ligger i att genomföra en stamspolning, men innan en sådan sker så måste man också lokalisera vad som orsakar stoppet och var det sitter. Det sker genom en rörinspektion i Stockholm. 

Vad är då en rörinspektion i Stockholm? Enkelt beskrivet så handlar det om att du anlitar en firma inom området som kommer hem till dig och som går in med kameror i dina stammar. I realtid kan man sedan – punkt för punkt – se över skicket på alla de rör och ledningar som löper på insidan av huskroppen och skriva ned vilka eventuella brister som finns. 

Om sådana finns – exempelvis i form av sprickor, undermåliga skarvar eller exempelvis håligheter – så presenteras också en åtgärdsplan för dig att ta ställning till.

En rörinspektion ger trygghet 

 En rörinspektion i Stockholm är, baserat på allt detta, en viktig del av det löpande underhållet. Konsekvenserna av att ett rör brister kan bli en kostsam vattenskada och sett ur detta perspektiv så handlar en rörinspektion om en investering – som dessutom är ytterst prisvärd då det inte handlar om några enorma summor. Här nedan tänkte vi rada upp några tips kring en rörinspektion och vi gör det enligt följande: 

  • Rätt företag. Se alltid till att undersöka företagen innan du bestämmer dig. Kolla referenser och se över exempelvis branschtillhörighet samt certifikat. Utrustningen är också viktig. Ju mer modern sådan, desto säkrare diagnoser kan ställas. 
  • Inför köpet. Ska du köpa hus i Stockholm? En rörinspektion kan vara det som räddar dig från ett dåligt köp. Inte sällan så blossar konflikter upp mellan köpare och säljare gällande stammarnas skick och vem som ska bära ansvaret för en fukt- eller vattenskada. En rörinspektion i Stockholm som utförs som ett komplement till besiktningsmannens jobb ger säkerhet. 

Fungerar överallt. Fördelen med en rörinspektion är att den kan genomföras i alla typer av fastigheter och att man även kan kontrollera svåråtkomliga områden i exempelvis en villa. Hur ser egentligen ledningar och rör ut? Du får svaret direkt. 

Här nedan kan du hitta mer information om rörinspektion i Stockholm på webbsida: rörinspektionstockholm.se